Προφίλ

Ιμάμ Νιλάη

Εκπαιδευτικός Προσχολικής Εκπαίδευσης

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αρχεία