Δημιουργική Γραφή

Δημιουργική Γραφή

img

Η δημιουργική γραφή ταυτίζεται με την επινόηση αλλά και την μυθοπλασία. Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν σκηνές, γεγονότα και χαρακτήρες ακόμη κι έναν ολόκληρο κόσμο! Η δημιουργική γραφή είναι παιχνίδι, ένα παιχνίδι οργάνωσης της σκέψης και του λόγου καθώς και επιλογής των λέξεων.