Παιδικός Κινηματογράφος

Παιδικός Κινηματογράφος

img

Η παρακολούθηση ποιοτικών ταινιών έχει εκπαιδευτική διάσταση δίνοντας στα παιδιά μια μεγάλη ποικιλία ερεθισμάτων, θεμάτων και ιστοριών, οι οποίες δίνουν απαντήσεις στις γεμάτες περιέργεια ερωτήσεις για τον κόσμο, αλλά και αισθητική διάσταση όπου καλλιεργείται η αντίληψή τους και απαιτεί τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων του παιδιού.