Μουσικοκινητική

Μουσικοκινητική

img

Η μουσικοκινητική αγωγή βασίζεται στο σύστημα ORFF, το οποίο μέσα από παιχνίδια συνδυάζει τον ρυθμό, την κίνηση, το τραγούδι, τον χορό.

Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα, να εκφράζονται , να κινούνται, να παίζουν όλα τα κρουστά μουσικά όργανα, να τραγουδούν και να βιώνουν τη μουσική σε όλη της την διάσταση.

Εκτός όμως από το κομμάτι της μουσικής τα παιδιά μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται, να μοιράζονται, να συνεργάζονται και εν τέλει να γίνονται πιο ήρεμες, ολοκληρωμένες, ευγενικές και ευτυχισμένες προσωπικότητες.