Προφίλ

Πλατή Ελένη

Απόφοιτος τμήματος ελληνικής φιλολογίας με ειδικότητα την κλασική φιλολογία