Προφίλ

Λέφα Κωνσταντίνα

Φιλόλογος

Απόφοιτη του τμήματος ελληνικής φιλολογίας με κλασική ειδίκευση